TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjaus on yleistä sosiaali- ja terveysaloilla. Työnohjauksella pyritään, tukemaan henkilökunnan työssä jaksamista. Työnohjaus, on tapa tarkastella työtä henkilökohtaisella sekä organisaation näkökulmasta. Sen tavoitteena on yhdistää työn mielekkyys sekä kehittää omaa sekä yrityksen joustavuutta. Työnohjaus toimii hyvin myös itsenäisille yrittäjille, koska ohjauksessa käydään läpi aikaisempaa toimintaa ja jo toteutuneita asioita. Asioiden ääneen pohtiminen avaa uusia näkökulmia. Työnohjauksessa työntekijä oppii myös itsestään ihmisenä, sillä itse ajattelen ihmisen olevan kokonaisuus, johon vaikuttaa hänen koko elämä. Työnohjauksessa tuodaan esille ihmisen omaa luovuutta ja vahvuuksia, jotka auttavat löytämään tasapainoa työhön ja omaan elämään. Uupuminen työssä on yksi vahva oire siitä, että asiat eivät ole tasapainossa. Työnohjaus on yritystoiminnassa vähennettävä kulu, yleensä työnohjauksessa käydään kuukausittain tai joka toinen kuukausi. Teen työnohjausta myös etänä, jolloin työnohjattavan ei tarvitse erikseen lähteä ohjaukseen, vaan joustavasti etänä, oman aikatauluun sopivasti.