PERHETERAPIAA KOKO PERHEEN JAKSAMISEN TUKENA

Kun yhdelläkin perheen jäsenellä on vaikeuksia ja haasteita elämässään, heijastuu se väistämättä myös muihin. Perheen dynamiikka on yhtä haavoittuvainen kuin yksilön oma elämä. Perheterapiassa on mahdollista ottaa koko perhe huomioon, jos he haluavat olla perheen jäsenen kuntoutumisen tukena. Erityisen hyvänä perheterapia on nuorten kuntoutumisessa, kun joku perheestä sairastuu, tai mikä muu tahansa asia joka heikentää perheen sen hetkisiä voimavaroja. Arvokasta välittämistä on myös, perheen osallistuminen kuntoutumiseen. Perheterapiassa on yleensä mukana perheenjäseniä eri kokoonpanoilla, voi olla sukulaisia, ystäviä jne. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on ymmärtää, tukea ja auttaa asiakasta. Perhetapaamiset mahdollistavat sen, että kaikki jäsenet ovat paikalla ja yhdessä asioista puhumalla voidaan saada nopeastikin muutoksia vuorovaikutukseen, joka puolestaan lisää kaikkien hyvinvointia.

Perheterapia istunnot ovat yleensä 1,5 tunnin mittaisia ja toteutuvat 1-2 viikon välein. Perheterapiaan on mahdollista hakea Kelan tukea.